2017 BC-WA International Team Match Results

2017 Intermat Final Results:  Team BC 27 pts vs. Team WA 25 pts. 

Grade Round 1 Board # Team BC (Black) CFC (*CMA) Results   11.5 – 14.5 Team WA (White) NWSR
K 1   Vickers, Aaron *578 0 – 1   Shi, Ted 1417
  2   Jiang, Zi Hao [William] *564 1 – 0   Elms, Ethan 976
1 3   Pompas, Codrin *867 0 – 1   Harish, Neeraj 1470
  4   Guo, BiaoBiao Boyong *637 0 – 1   O’Brien, Hansol 1366
2 5   Song, Ethan 1129 0 – 1   Chivers, Roman 1592
  6   Yang, Ryan 1121 1 – 0   Goktepe, Derin 1505
3 7   Su, Ethan 1335 0 – 1   Xuan, Owen 1910
  8   Wang, Daniel 1245 1 – 0   Shen, Allen 1526
4 9   Xu, Andrew 1331 0 – 1   Levine, Joseph 1890
  10   Wu, Benjamin 1306 1 – 0   Tien, Andy 1588
5 11   Zhou, Aiden 1907 1/2 – 1/2   Zhang, Eric 2071
  12   Gu, Chuyang 1715 0 – 1   Yu, Jason 2013
6 13   Huang, Patrick 1957 1 – 0   Shubin, Daniel 1819
  14   Doknjas, Neil 1864 1 – 0   Tien, Sophie 1754
7 15   Hemstapat, Andrew 2044 1 – 0   Roberts, Teddy 1689
  16   Qu, Leo 1844 1 – 0   Liu, Nathan 1595
8 17   Pulfer, Luke 2020 1/2 – 1/2   Lee, Addison 1909
  18   Chung, Alec 1729 0 – 1   Shaji, Karthik 1902
9 19   Doknjas, Joshua 2196 1/2 – 1/2   Ramasamy, Vikram 2170
  20   Su, Michael 1913 0 – 1   Lewis-Sandy, Joshua 1888
10 21   Geng, Matthew 1870 0 – 1   Feng, Roland 2439
  22   Li, Kevin 1783 1 – 0   Deng, Samuel 1912
11 23   Zhu, Brandon 2066 0 – 1   Haining, Kyle 2266
  24   Li, James 1612 0 – 1   Fields, Noah 2091
12 25   Doknjas, John 2280 1 – 0   He, Daniel 2358
  26   Nyamdorj, Uranchimeg 1888 0 – 1   He, Samuel 2291
             
             
Grade Round 2 Board # Team BC (White) CFC (*CMA) Results   15.5 – 10.5 Team WA (Black) NWSR
K 1   Jiang, Zi Hao [William] *564 1 – 0   Shi, Ted 1417
  2   Vickers, Aaron *578 1 – 0   Elms, Ethan 976
1 3   Guo, BiaoBiao Boyong *637 1 – 0   Harish, Neeraj 1470
  4   Pompas, Codrin *867 0 – 1   O’Brien, Hansol 1366
2 5   Yang, Ryan 1121 1 – 0   Chivers, Roman 1592
  6   Song, Ethan 1129 1 – 0   Goktepe, Derin 1505
3 7   Wang, Daniel 1245 0 – 1   Xuan, Owen 1910
  8   Su, Ethan 1335 1 – 0   Shen, Allen 1526
4 9   Wu, Benjamin 1306 1/2 – 1/2   Levine, Joseph 1890
  10   Xu, Andrew 1331 1 – 0   Tien, Andy 1588
5 11   Gu, Chuyang 1715 0 – 1   Zhang, Eric 2071
  12   Zhou, Aiden 1907 1 – 0   Yu, Jason 2013
6 13   Doknjas, Neil 1864 1 – 0   Shubin, Daniel 1819
  14   Huang, Patrick 1957 1 – 0   Tien, Sophie 1754
7 15   Qu, Leo 1844 1 – 0   Roberts, Teddy 1689
  16   Hemstapat, Andrew 2044 1 – 0   Liu, Nathan 1595
8 17   Chung, Alec 1729 0 – 1   Lee, Addison 1909
  18    Pulfer, Luke 2020 1 – 0   Shaji, Karthik 1902
9 19   Su, Michael 1913 1/2 – 1/2   Ramasamy, Vikram 2170
  20   Doknjas, Joshua 2196 1 – 0   Lewis-Sandy, Joshua 1888
10 21   Li, Kevin 1783 0 – 1   Feng, Roland 2439
  22   Geng, Matthew 1870 0 – 1   Deng, Samuel 1912
11 23   Li, James 1612 0 – 1   Haining, Kyle 2266
  24   Zhu, Brandon 2066 0 – 1   Fields, Noah 2091
12 25   Nyamdorj, Uranchimeg 1888 0 – 1   He, Daniel 2358
  26   Doknjas, John 2280 1/2 – 1/2   He, Samuel 2291